Impressie concert “Melodie van Vrijheid”


Om, in beeld en geluid, een indruk te krijgen van het Interkerkelijk koor “To You” zijn onderstaand een aantal muziekstukken vermeld welke door het koor op 23 april 2022 in het concert “Melodie van Vrijheid” zijn uitgevoerd: