Nvt Melodie van Vrijheid


 

 

“Eens te meer blijkt dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn. Stilstaan bij onze eigen vrijheid is onlosmakelijk verbonden met de vrijheid van anderen”.

 

De Russische invasie in Oekraïne heeft ons nog eens duidelijk gemaakt dat oorlog in Europa niet louter tot het verleden behoort. Onze gedachten gaan uit naar alle onschuldige mensen die slachtoffer zijn geworden van dit gewelddadige conflict. Vrijheid blijkt erg kwetsbaar te zijn. De recente gebeurtenissen in Oost Europa sterkt ons in onze opdracht om jaarlijks de oorlogsslachtoffers te herdenken en het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat samen uit te dragen én door te geven aan volgende generaties!

 

Operatie Cleanser leidt tot bevrijding van Gemeente Epe.

 

Terwijl geallieerde troepen Europa waren binnengevallen in 1944, zouden Vaassen, Emst, Oene en Epe pas op 17 en 18 april 1945 van de Duitse bezetting worden bevrijd. De rivieren in Nederland waren de grootste hindernissen tijdens de geallieerde opmars. Lange tijd waren de geallieerden van plan de sprong naar het gebied boven de rivieren via de Rijn te maken. Maar uiteindelijk werd bij Zutphen een bruggenhoofd ten westen van de IJssel gevormd en daarna kon de oversteek bij Westervoort worden gewaagd.

De Britten en Canadezen trokken op 12 april de IJssel over, de infanteristen in amfibievoertuigen en landings-vaartuigen, de voertuigen via een pontonbrug. Twee dagen later was Arnhem bevrijd.

De Canadese 5e Tankdivisie begon Operatie Cleanser. Hun opdracht was om op te trekken naar het IJsselmeer en daarbij alle Duitse posities te vernietigen die hun opmars belemmerden; ze veegden de Veluwe, waaronder Epe en de omliggende dorpen schoon! Op zaterdag 23 april 2022 wordt dit herdacht in het centrum van Epe met een bijzonder concert uitgevoerd door het Interkerkelijk koor “To You”, waarin behalve herdenken ook het beleven en beseffen van wat vrijheid betekent centraal staat.

 

Epe herdenkt met bevrijdingsconcert: “MELODIE VAN VRIJHEID”

 

Het Interkerkelijk koor “To You” organiseert, met ondersteuning van de stichting “Broken Wings ’40-’45”, op zaterdag 23 april 2022 om 19.30 uur een uniek bevrijdingsconcert in de Grote Kerk te Epe. De toegang is gratis. Iedereen moet zich welkom voelen want vrijheid vieren we samen!

 

Muziek is emotie en verbindt. Muziek is dan ook het ultieme middel om de vrijheid te vieren. Korte persoonlijke verhalen en het tonen van beeldmateriaal uit het archief van “Broken Wings” zullen bijdragen aan het besef en de beleving wat vrijheid betekent. Dit en de keuze van de muziek maakt voor het publiek dit multimediaal concert een unieke ervaring en helpt de betekenis van vrijheid door te geven!

 

De kern van het muzikale deel wordt gevormd door de cantate “Of Faith and Freedom” van de bekende Amerikaanse componist Joseph M. Martin, aangevuld met diverse liederen rondom de thema’s hoop, liefde, vrede en vrijheid. Het is, voor zover bekend, de eerste keer dat deze cantate in Nederland ten gehore wordt gebracht. De muziek wordt uitgevoerd door het vierstemmig gemengd koor “To You” met René Nijhof als solist.  Het geheel staat onder muzikale leiding van dirigent Henk van der Maten en wordt begeleid door professionele musici:

  • Arjan en  Edith Post (Trompet / Bugel)
  • Harrie Stijf (Piano)
  • Willem Veldkamp (Synthesizer)
  • Hendrie Westra (Percussie en slagwerk)

 

Persoonlijke verhalen

De muziek wordt in totaal vijf keer kort onderbroken voor een persoonlijk verhaal over de periode van bezetting en bevrijding. Deze verhalen zijn opgetekend door:

  • Kinderen Bijsterbosch en Visch : “Herinneringen aan de oorlog”.
  • Mw. Bartha Pleijter: “Het verhaal van een klein meisje in de grote oorlog”.
  • Dhr. Jasper Gerretsen: “77 jaar later”
  • Dhr. Jan Kelkes: “Bij de bevrijding van Apeldoorn april 1945”.
  • Dhr. Willem Veldkamp: citaat van Rafael Jesaias Spitz (1889-1954)

 

De techniek wordt verzorgd door

Geluid: Ernst Burgmeijer, BlauwSnavel Productions


Beeld en verlichting: AVXL Sound and Light supply


We bedanken de volgende sponsoren voor de bijdragen

 

Het VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: “Iedereen doet mee”

 

 

Het Sint Anthonie Gilde is een van de oudste, nog actieve gilden van het land. Dit gilde speelde een voorname rol in de ontwikkeling van zowel het dorp Epe, als die van de individuele burgers. Het accent ligt nu op het opkomen voor het cultuurgoed en het algemeen maatschappelijk belang.

 

 

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland.

 

 

 

De Rabobank Noord-Veluwe steunt projecten die de economische, sociale, culturele en duurzame omgeving in de regio verbeteren.

 

 

 

“Veluwe Remembers” is onderdeel van het provinciale programma “Gelderland Herdenkt” en is een bijdrage van de Veluwe gericht op het herdenken van de vrijheid en zoveel mogelijk bewoners daarbij te betrekken!

De Adriana Hoogenboom Stichting ondersteund financieel culturele projecten op de Noord Veluwe en Zwolle.

 

 

 

De Pelgrimshoeve Zoetermeer ondersteunt activiteiten van diaconaal en/of maatschappelijk belang.

 

 

 

Broken Wings geeft vrede een gezicht! Zij zet zich in om hen, die in de 2e Wereldoorlog hun leven gaven voor onze vrijheid, te eren en komende generaties te blijven herinneren aan de offers die zij brachten. Broken Wings stelt het foto- en filmmateriaal uit haar archief belangeloos ter beschikking voor het bevrijdingsconcert “Melodie van Vrijheid” van “To You”.

 

Professionele musici begeleiden het koor

 

Henk van der Maten (Dirigent)

Henk van der Maten is geboren en getogen in Heerde op de Veluwe, waar hij ook woont en werkt. Hij speelde al op jonge leeftijd in de zondagse eredienst. Hij kreeg orgel les van o.a. Peter Eilander. Henk studeerde aan het Conservatorium in Zwolle orgel en improvisatie bij Nico Waasdorp, kerkelijk orgelspel bij Jaap Dragt, koordirectie bij Jos Leussink en lichte muziek bij Frans Elsen en Leon Kuypers. Hij rondde zijn studie succesvol af in 1985 in Zwolle. Hij volgde daarna o.a. improvisatielessen orgel bij Gerd Wachowski in Rothenburg (Duitsland), de Gehrels cursus voor het Diploma Muziek Basisonderwijs en zanglessen bij de Zwolse zangeres Clara de Vries. Henk is werkzaam als organist van de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk in Heerde, als docent piano en orgel aan het Cultuurplein Noord-Veluwe, als dirigent van een aantal koren in de regio en als freelance musicus. Hij werkt als organist, pianist, toetsenist en dirigent mee aan uiteenlopende concerten, schrijft en arrangeert muziek en werkt ook regelmatig mee aan opnames voor radio, TV en CD. Zo werkt Henk regelmatig mee aan het Tv-programma ‘Nederland Zingt’ als arrangeur, samensteller, dirigent, organist of pianist.

 

Arjan en Edith Post (Trompet en Bugel)

Arjan en Edith Post begonnen allebei op jonge leeftijd met trompetspelen. Ze volgden hun trompetstudie aan het conservatorium in Zwolle. Beiden behaalden de diploma’s uitvoerend en docerend musicus. Arjan voltooide de studie in Amsterdam en Edith in Zwolle. Tijdens en na hun studie maakten ze deel uit van diverse orkesten, waaronder het Radio Filharmonisch Orkest en het Nederlands Philharmonisch Orkest. Samen vormen zij een trompetduo dat veel concerten geeft met bekende organisten en pianisten (André van Vliet, Johan Bredewout, Harm Hoeve, Martin Mans, Wim Magré, Gezinus Veldman, Sander van Marion, e.a.). Zij hebben een aantal cd’s gemaakt met o.a. Klaas Jan Mulder en André van Vliet. Naast de soloconcerten verleent het trompetduo vaak hun medewerking aan koorconcerten. Het repertoire dat zij spelen is breed en varieert van barokconcerten en geestelijke muziek tot musical- en filmmuziek. Arjan is tevens oprichter van Imperial Brass, een koperblazersgroep die optreedt bij o.a. koorconcerten en grote evenementen. Daarnaast richtte hij L’Orchestra Particolare op, een professioneel symfonieorkest dat koren begeleidt en meewerkt aan cd- en tv-producties. Edith geeft les bij een muziekvereniging en dirigeert een aantal koren.

 

Harrie Stijf (Pianist)

Harrie heeft les gehad van Wim Gijssendorffer en Jannie van de Bosch en 2 maanden van Jan Broekhuis. Als pianist is hij 4 jaar ook de begeleider geweest van Jan Broekhuis. Hier heeft hij het vak van dirigeren van dichtbij meegemaakt. Ook is hij mee geweest als pianist met ‘The Continentals’ naar Oost-Europa. Hij heeft schoolmuziek gestudeerd. Eerst in Enschede en later aan de Schumann-academie. In 2000 heeft hij van de muziek volledig zijn werk gemaakt. In 2012 heeft hij, na een omscholing op de PABO, een volledige baan gekregen in het onderwijs in Wapenveld (als groepsleerkracht 7/8). Sinds 2017 werkt hij op Aeres VMBO te Nijkerk. Hier verzorgt hij de vakken Muziek, Nederlands en Wiskunde. Het werken in het onderwijs is een goede combinatie met zijn werk als musicus.

 

Willem Veldkamp (Synthesizer)

Willem Veldkamp werd in 1980 als organist benoemd van de Regenboogkerk te Epe, waarmee hij in de voetsporen trad van zijn vader, Jan Veldkamp. In de loop van de jaren heeft hij zich bekwaamd in het bespelen van orgel, piano en synthesizer. Daarnaast heeft hij een aantal zang- en directielessen gevolgd. Samen met Hans en Herma de Ruiter schreef hij vele musicals, waarvan een tweetal is uitgegeven. Enige tijd geleden verscheen de cd Kinderen van het Koninkrijk met teksten van Hans de Ruiter. De muziek daarbij is geschreven door Henk van der Maten, Johan Bredewout en Willem Veldkamp. Verder schreef Willem liederen voor gemengd koor en enkele korte werken voor piano en orgel. Hij nam deel aan diverse exposities waarbij hij  tekst, fotografisch beeld en muziek combineerde tot één kunstuiting. Willem was medeoprichter en eerste dirigent van het koor Exspecto. Ook was hij dirigent van het interkerkelijk koor “To You”.

 

Hendrie Westra (Percussie en slagwerk)

Als uitvoerend musicus bespeelt Hendrie regelmatig de marimba en slagwerk. Het repertoire op marimba bestaat voornamelijk uit bekende geestelijke liedere en licht klassieke werken. Hendrie speelt zowel solo, als samen met orkest en andere instrumenten als met orgel en piano. Naast de marimba bespeelt Hendrie regelmatig drumset, klein slagwerk en pauken. Met deze instrumenten werkt Hendrie regelmatig mee aan Cd, TV opnames (o.a. “Nederland Zingt”), concerten, (koor)uitvoeringen en Erediensten. Ook fungeert Hendrie geregeld als slagwerker in orkest Imperial Brass / l’Orchestra Particolare van Arjan en Edith Post en in het begeleidingscombo o.l.v. Jan Lenselink Hendrie studeerde aan het Conservatorium van Leeuwarden en Groningen alwaar hij zijn einddiploma docerend musicus(DM) en zijn einddiploma uitvoerend musicus slagwerk(UM) cum laude heeft behaald. Naast zijn uitvoerende werkzaamheden is Hendrie werkzaam als slagwerkdocent aan twee muziekscholen/centra voor de kunsten.