Het koor


BESTUUR

 

Voorzitter
Albert Brouwer
Poelweg 39
8171 NE Vaassen

Secretaris
Connie Wijngaards
Oranjeweg 86
8166 JD Emst

 

Penningmeester
Irma Post
Veenweg 5A
8171 NJ Vaassen

Muziekbeheer
Gerda Jansen
G. Borgesiusstraat 11
8161 GB Epe

PR en optredens
Gesien IJzerman
Kanaalstraat 4a
8181 HW Heerde

 


 

DIRIGENT: JOKE HOOIKAMMER

 

Joke Hooikammer ‒ de Graaf werd in 1967 geboren. Na het behalen van haar vwo-diploma ging zij in 1985 studeren aan het Utrechts Conservatorium. Aanvankelijk volgde ze als hoofdvak orgel, maar al snel kwamen daar piano en kerkmuziek / koordirectie bij. In 1991 deed ze met succes examen in deze vakken. In 1993 behaalde Joke met een concert in de Grote St. Bavokerk te Haarlem haar solistendiploma voor orgel (specialisatie Max Reger en Olivier Messiaen). Verder volgde ze nog verschillende koordirectiecursussen en gaf ze veel concerten als soliste en begeleidster door heel Nederland.

Al op haar 15e jaar werd zij organist in de Hervormde Gemeente te Putten en van 1990 tot 1999 bespeelde zij het orgel in de Hervormde Gemeente te Wezep / Hattemerbroek. Sinds 1990 is Joke eerste organist van de Oude Kerk te Ermelo, waar zij het mooie Batzorgel bespeelt. Ook was ze cantrix van de cantorij van deze kerk van 1993 tot 1997.

Ze is tevens organist in de Kruiskerk te Wezep en de Westerkerk in Ermelo.

Als dirigente was Joke verbonden aan diverse jongerenkoren, waaronder The Witnesses in Ermelo, Interkoor Perspectief in Putten, Sound of Salvation in Elburg en Reflektor in Nunspeet. Met de laatste twee koren deed ze grote projecten, zoals ‘The Passion’ en ‘The Young Messiah’. Ook maakte ze verschillende cd’s en radio-opnames met deze koren. Van 1998 tot 2017 was ze cantrix van de Kruiskerkcantorij in Wezep en vanaf september 2014 tot januari 2021 dirigente van Interkerkelijk koor Promise uit Zwolle.

Ook gaf ze muzieklessen op enkele basisscholen in Wezep.

In2004 vond ze een nieuwe uitdaging door muzikaal leider te worden van Vocaal ensemble Pavane. Vanaf 2008 maakte Pavane de omschakeling van dubbelkwartet naar een (gemengd) kwartet. Hierdoor is de samenstelling op haar plek gevallen en sluit de harmonie van de stemmen perfect aan bij de sfeer van de diverse muziekstukken. Het repertoire bestaat uit zowel moderne als klassieke werken en varieert van componisten als Dowland tot aan Lauridsen. Helaas is Pavane in /door de coronatijd opgeheven in 2020.

Naast het dirigeren van koren was en is Joke ook actief als orgel- en pianodocent. Eerst werkte ze op de Muziekschool in Zeewolde, maar vanaf 1993 heeft ze een grote privé-lespraktijk in Wezep met leerlingen uit de hele regio. Sinds september 2015 is ze met veel plezier docent piano bij Muziekonderwijs Genemuiden. Sinds januari 2021 is ze docent orgel /piano / keyboard aan de Muziekschool de Spelerij in Elburg. Met ingang van januari 2023 is ze dirigent van interkerkelijk koor To You in Epe.

 


 

REPERTOIRE

 

Het repertoire bestaat uit religieuze muziek en varieert van eigentijds tot licht klassiek. Er wordt vierstemmig gezongen in Engels en Nederlands. De muziekmap bevat vele religieuze liederen die in een kerkdienst gezongen kunnen worden. Daarnaast worden er complexere werken van bekende componisten ingestudeerd. Hoogtepunten in het bestaan van “To You” waren:
–  Uitvoering van “The Passion” van Adrian Snell (in 2002).
–  Uitvoering van het oratorium “Schepping” van Johan Bredewout en Hans de Ruiter (in 2006 en 2018).
–  Uitvoeringen van het Passie oratorium “Harvest of Sorrows” van Joseph M. Martin (in 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 en 2019).
–  Uitvoering van het kerstoratorium “Morning Star” van Joseph M. Martin (in 2012 en 2014).
–  Uitvoering van het kerstoratorium “Canticles of Candlelight” van Joseph M. Martin (in 2017, 2018, en 2019).
–  Uitvoering van de cantate “Of Faith and Freedom” van de componist Joseph M. Martin (in 2022)
–  Uitvoering van “Herinneringen in het Licht” (in 2022)

Daarnaast heeft het koor in 2010 met passende muziek meegewerkt aan een groot benefietconcert in de Johanneskerk in Heerde ten bate van het door de aardbeving getroffen Haïti en in 2013 aan een benefietconcert in de Martinuskerk in Vaassen, ten bate van de door de orkaan getroffen Filippijnen. In 2022 heeft het koor meegewerkt aan een benefietconcert in de Grote kerk in Epe, ten bate van vluchtelingenopvang uit Oekraïne.

 


 

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

 

Het koor “To You” is een gemengd koor, ontstaan in 1992 vanuit de gereformeerde Kerk in Epe. Een groep van 9 enthousiastelingen vonden Jan Koopman bereid dirigent te worden van een nieuw op te richten koor en daarmee was “To You” geboren! Als snel groeide het ledenbestand door tot naar 40 leden.

In 1996 werd Johan Bredewout dirigent en groeide het koor door naar 60 leden. Onder Willem Veldkamp, dirigent van 1999 tot 2009, bereikte het koor 80 leden, werd de naamgeving aangepast naar Interkerkelijk koor “To You” en groeide het koor in muzikaal opzicht naar een hoger plan. Van 2009 tot en met 2022 is Henk van der Maten de dirigent geweest en telt “To You” 70 leden. Sinds 2023 is Joke Hooikammer de dirigent van “To You”.

“To You” staat voor avonden vol zangplezier, gezelligheid, enthousiaste medewerking aan kerkdiensten in de brede regio, de jaarlijkse Kerst Play-In en het zo mogelijk jaarlijks voorbereiden en uitvoeren van een concert. Er wordt wekelijks gerepeteerd op de dinsdagavond vanaf 20.00 uur in de Regenboogkerk (Beekstraat 33) te Epe.

 


 

JAAROVERZICHT

 

11 april 2014: Passie en Paasconcert in de H. Martinuskerk te Vaassen

Een gezamenlijk concert van Interkerkelijk koor “To You” met zangvereniging “De Lofstem” uit Emst. De liederen zijn samengesteld uit de eigen muziekmap van de koren, waarbij elk koor een blok van vier eigen liederen had en er één blok gezamenlijk gezongen werd.

Het geheel stond onder muzikale leiding van dirigent Henk van der Maten. René Nijhof trad op als solist. De instrumentale begeleiding vond plaats door: Johan van der Graaf (vleugel), Willem Veldkamp (synthesizer) en Corrie Wielink (viool).

 

 

12 december 2014: “MORNINGSTAR” in de H. Martinuskerk te Vaassen

Het oratorium “Morning Star”, geschreven door de componist Joseph M. Martin, vertelt het verhaal van de geboorte van Jezus en de gebeurtenissen daar om heen.

Het geheel stond onder muzikale leiding van dirigent Henk van der Maten. René Nijhof en Geke Tromp traden op als solist.  Hans de Ruiter, die de vertaling voor zijn rekening had genomen, sprak de vertellingen uit. De instrumentale begeleiding vond plaats door: Marjolein de Wit (dwarsfluit), Anja van der Maten (hobo), Hendrie Westra (slagwerk & percussie), Johan van der Graaf (vleugel), Willem Veldkamp (synthesizer) en violist Martin de Deugd.

 

 

28 maart 2015: Passie-oratorium “HARVAST OF SORROWS” in de Johanneskerk te Heerde

Het Passie-oratorium “Harvest of Sorrows” (“Oogst van verdriet”) is geschreven in 2004 en maakt ook gebruik van enkele bestaande melodieën. In het indrukwekkende werk wordt het verhaal van Jezus bezongen en uitgesproken van Palmzondag tot en met Goede Vrijdag

De liederen uit dit oratorium zijn geschreven door de componist Joseph M. Martin en werden gezongen door het interkerkelijk koor “To You”. Het geheel stond onder muzikale leiding van dirigent Henk van der Maten. René Nijhof trad op als solist. De instrumentale begeleiding vond plaats door: Johan van der Graaf (vleugel) Willem Veldkamp (synthesizer) en Corrie Wielink (viool).

 

 

15 december 2017: Jubileumconcert “CANTICLES OF CANDLELIGHT” in de Grote Kerk te Epe.

Dit concert is op deze avond twee keer uitgevoerd, ter gelegenheid van het 25 jaar bestaand van het Interkerkelijk koor “To You”. Er is door het koor uitvoering gegeven aan het kerstoratorium “Canticles of Candlelight” van de componist Joseph M. Martin. Het was de eerste keer dat dit oratorium in Nederland ten uitvoer is gebracht. Daarbij zijn de aanwezigen meegenomen op weg naar Kerst; de tijd waarin wij gedenken dan God in zijn Zoon, als mens, in ons leven kwam. Er is onder andere gezongen “Turn your Heart to Christmas, know that you are loved”. Misschien wel de allerbelangrijkste boodschap!

De liederen werden gezongen door het interkerkelijk koor “To You”. Het geheel stond onder muzikale leiding van dirigent Henk van der Maten en de instrumentale begeleiding vond plaats door: Diana Abspoel (hobo), Johan de Graaf (vleugel), Mariëlle Nieuwenhuis (fluit) Willem Veldkamp (synthesizer) en Hendrie Westra (percussie en slagwerk). De teksten werden uitgesproken door Jolien van Breen.

 

16 juni 2018: Oratorium “SCHEPPING” in de Johanneskerk te Heerde.

Een gezamenlijk concert van Interkerkelijk koor “To You” met zangvereniging “De Lofstem” uit Emst.

Het oratorium “Schepping” begint en eindigt met een aanhaling van de bekende woorden uit het evangelie van Johannes: “In den beginne was het woord…”. Dit oratorium volgt het verhaal uit Genesis op de voet en eindigt met de zevende dag, de sabbat.

Het geheel stond onder muzikale leiding van dirigent Henk van der Maten. Ds. A. van der Graaf trad op als spreekstem. De instrumentale begeleiding vond plaats door: Johan van der Graaf (piano), Marco van der Graag (Orgel), Willem Veldkamp (synthesizer), Hendrie Westra (slagwerk & percussie) en Krista van den Esker (fluit).

 

23 december 2018: “NINE LESSONS AND CAROLS” in de Ontmoetingskerk te Heerde.

Als muziek was gekozen voor het kerstoratorium “Canticles of Candlelight” van de componist Joseph M. Martin, waarbij het uitgevoerd is als “Festival of Nine Lessons & Carols”. Dit is een viering met afwisselend lezingen en koor- en/of samenzang. Na elke lezing werd een kaars ontstoken, symbool voor steeds meer licht dat aanwezigen zal omringen.

De liederen werden gezongen door het interkerkelijk koor “To You”. Het geheel stond onder muzikale leiding van dirigent Henk van der Maten en het koor  werd instrumentaal begeleid door: Erica Vogel (fluit), Henk van der Maten (vleugel), Daan Dekker (orgel), Willem Veldkamp (synthesizer) en Hendrie Westra (percussie en slagwerk). De teksten werden uitgesproken door Bert Kort. Als solisten  traden op: René Nijhof en Bea Pap.

 

14 april 2019: Passie-oratorium “HARVAST OF SORROWS” in de Grote Kerk te Epe.

In dit indrukwekkende werk wordt het verhaal van Jezus bezongen en uitgesproken van Palmzondag tot en met Goede Vrijdag. Mooie, ingetogen muziek en zang welke bijdragen aan de beleving van de diepte van het lijden en sterven van Jezus.

De liederen uit dit oratorium zijn geschreven door de componist Joseph M. Martin en werden gezongen door het interkerkelijk koor “To You”. Het geheel stond onder muzikale leiding van dirigent Henk van der Maten en het koor  werd instrumentaal begeleid door: Willeke van den Bosch (fluit), Henk van der Maten (vleugel) en Willem Veldkamp (synthesizer).

 

15 december 2019: “A FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS” in de Dorpskerk te Vaassen.

Het “Festival” is een viering met afwisselend lezingen en koor- en/of samenzang. Na elke lezing werd een kaars ontstoken, symbool voor steeds meer licht dat aanwezigen zal omringen Als muziek was gekozen voor het kerstoratorium “Canticles of Candlelight” van de componist Joseph M. Martin.

De liederen werden gezongen door het interkerkelijk koor “To You”. Het geheel stond onder muzikale leiding van dirigent Henk van der Maten en het koor werd instrumentaal begeleid door: Erica Vogel (fluit), Henk van der Maten (vleugel), Willem Veldkamp (synthesizer) en Hendrie Westra (percussie en slagwerk). De teksten werden uitgesproken door vertegenwoordigers van vier verschillende kerken uit Vaassen. Als solisten  traden op: René Nijhof en Bea Pap.

 

2020-2021: Digitaal repeteren.

Het interkerkelijk koor “To You” heeft na het uitbreken van het Coronavirus de optredens en geplande concerten moeten annuleren en ook de repetities stil gelegd. Om als koor verbonden te blijven met elkaar is gekozen voor online repetities, waarbij ook de mogelijkheid bestond met elkaar te chatten. Gedurende een uur werd er elke dinsdagavond gezongen met  wat bekende liederen maar ook nieuw repertoire kwam aan bod. Zo werd de onderlinge betrokkenheid gestimuleerd en ieder  koorlid gemotiveerd de stem te blijven oefenen.

 

23 april 2022: Bevrijdingsconcert: “MELODIE VAN VRIJHEID” in de Grote Kerk te Epe.

Vaassen, Emst, Oene en Epe werden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog bevrijd door Canadese troepen. Dat gebeurde met Operatie “Cleanser”, het plan van de geallieerden om de Duitsers te verdrijven van de Noord-Veluwe. De bevrijding van de gemeente Epe vond plaats op 17, 18 en 19 april 1945.

Met dit concert werd door het Interkerkelijk koor “To You”, onder leiding van Henk van der Maten, op een bijzondere wijze herdacht dat Epe 77 jaar geleden werd bevrijd. Een unieke beleving omdat in het concert muziek, beeld en verhalen samengebracht werden. De instrumentale begeleiding werd uitgevoerd door: Arjan Post (trompet/ bugel) , Edith Post (trompet/bugel), Harrie Stijf (vleugel), Willem Veldkamp (synthesizer) en Hendrie Westra (percussie en slagwerk). Daarnaast trad René Nijhof als solist op.

De kern van het muzikale deel werd gevormd door de cantate “Of Faith and Freedom” van de componist Joseph M. Martin, aangevuld met diverse liederen rondom de thema’s hoop, liefde, vrede en vrijheid. Deze liederen werden afgewisseld met korte persoonlijke verhalen over oorlog en bevrijding. Zo heeft Elly Doggen de herinneringen van haar uit Emst opgetekend en erover verteld. Jan Kelkes en Bertha Pleijter vertelden beiden over hun eigen belevenissen als kind in de Tweede wereldoorlog. Jasper Gerretsen gaf, als historicus, zijn visie op het belang van het blijven herinneren. En Mariette Veldkamp citeerde Rafael Spitz, een Joodse redacteur, vanuit het boek “Verzet in Epe”.

Het concert was uniek in haar opzet omdat door de multimediale dimensie van het geheel omdat de muziek gecombineerd werk met de verhalen, foto- en filmbeelden en een programmering van een Voor- Hoofd- en Slotprogramma. Dit was, na de corona pandemie, het eerste grote concert van het Interkerkelijk koor “To You” en trok veel publiek. In een volledig bezette Grote Kerk in Epe mochten velen met elkaar vrijheid vieren en beleven! Voor een impressie, in beeld en geluid, van een aantal liederen uit dit concert klikt u hier.

 

5 november 2022: “Herinneringen in het Licht” in de Grote Kerk te Epe.

Een concert met een meditatief en afwisselend karakter in de periode tussen het rooms-katholieke Allerzielen en de protestantse Eeuwigheidszondag. De teksten en de muziek waren aangedragen door de koorleden en hadden gemeen dat ze meditatief van karakter waren en de sfeer ademden van inkeer, verstilling en meditatie.

Het geheel stond onder muzikale leiding van dirigent Henk van der Maten. De instrumentale begeleiding werd verzorgd door Christianne Mosterd (viool), Marco van der Graaf (vleugel) en Willem Veldkamp (synthesizer). Sara Oostrum trad op als soliste en de voordracht van de gedichten werd gedaan door Janet Tijssen- Vinke.