Het koor


“To You” is een gemengd koor, ontstaan in 1992 vanuit de Gereformeerde Kerk in Epe. Een groep van 9 enthousiastelingen vonden Jan Koopman bereid dirigent te worden van een nieuw op te richten koor en To You was geboren! Als snel groeide het ledenbestand door tot naar 40 leden.

In 1996 werd Johan Bredewout dirigent en groeide het koor door naar 60 leden. Onder Willem Veldkamp, dirigent van 1999 tot 2009, bereikte het koor 80 leden, werd de naamgeving aangepast naar “Interkerkelijk koor To You” en groeide het koor in muzikaal opzicht naar een hoger plan.

9918795_orig

Op dit moment telt “To You” nog steeds ongeveer 80 leden, zingt het vierstemmig en is Henk van de Maten haar dirigent.

De sopraan en alt partij zijn goed vertegenwoordigd en groeien zelfs. Om het balans in het koor te behouden zouden wij daarom mannen, die graag zingen, willen uitnodigen om eens één of meerdere repetities bij te wonen om de sfeer te komen proeven en te ontdekken of “To You” een koor is waar zij zich thuis zouden kunnen voelen.

Toen het koor in 2002 tien jaar bestond werd dat gevierd met de opvoering van “The Passion” van Adrian Schnell.

Andere hoogtepunten in het bestaan van “To You” waren:

  • de uitvoering van “Schepping” van Johan Bredewout en Hans de Ruiter in 2006.
  • uitvoeringen van het Passie oratorium “Harvest of Sorrows” (componist: Joseph M. Martin) in 2009, 2013 en 2015.

Daarnaast heeft het koor meegewerkt aan een groot benefietconcert in de Johanneskerk in Heerde ten bate van het door de aardbeving getroffen Haïti en aan een benefietconcert in de Martinuskerk in Vaassen, ten bate van de door de orkaan getroffen Filippijnen.

Het zangseizoen 2012/2013 heeft grotendeels in het teken gestaan van het 20-jarig jubileum met als hoogtepunt de opvoering op 15 december 2012 van het kerstoratorium “Morning Star” van Joseph M. Martin. Het oratorium werd tot tweemaal toe uitgevoerd in een uitverkochte Grote Kerk van Epe.

Naast dit alles verleent het koor met regelmaat medewerking aan diverse kerkdiensten in Epe en omgeving.

“To You” staat voor dinsdagavonden vol zangplezier, gezelligheid, enthousiaste medewerking aan kerkdiensten, kerst sing-ins en het met enige regelmaat de tanden zetten in het voorbereiden en uitvoeren van een concert.


 

hvdm homepage

De dirigent

Met ingang van september 2009 is Henk van der Maten dirigent van het interkerkelijk koor “To You”. Hij volgde daarmee Willem Veldkamp op, die het koor tien jaar leidde. “To You” is een regionaal gemengd koor met leden uit Epe en de wijde omgeving.

Daarnaast is Henk van der Maten dirigent van het christelijk mannenkoor ’t Harde, de christelijk gemengde zangvereniging “De Lofstem” uit Emst en het kinderkoor “De Herghesangertjes” uit Heerde.

Naast het geven van concerten werken de koren regelmatig mee aan opnamen voor radio, TV en CD.

http://www.henkvandermaten.nl/

 


 

Ons bestuur

Voorzitter
Albert Brouwer
Poelweg 39
8171 NE Vaassen

Secretaris
Janet Tijssen
Postweg 2
8181 VG Heerde

Penningmeester
Irma Post
Veenweg 5A
8171 NJ Vaassen

Muziekbeheer
Gerda Jansen
G. Borgesiusstraat 11
8161 GB Epe

PR en optredens
Wilma Gerritsen
Dellenweg 56
8161 AM Epe
koor@toyouepe.nl